Запомни правата си

Секстингът, спонсорирането, натискът „да Го направим” могат да бъдат не просто гадни случки от живота ти. Те могат да бъдат форми на насилие или сексуално насилие, или злоупотреба. Трафикът на деца с цел трудова или сексуална експлоатация е престъпление.

Когато си под 18 години, ако пострадаш или си свидетел на насилие или престъпление имаш право на и нужда от специфична закрила:

Имаш право на адвокат и на социален работник от първия момент на среща с представител, на която и да било институция;

За нас, като социални работници и психолози, е важно как се чувстваш и да можеш спокойно да го споделиш. Можеш също да кажеш дали искаш и можеш да говориш или не. С теб ще разговаря специалист, който ще трябва да разбере това, както и от какво друго се нуждаеш. На тази среща ще присъства и лекар, който най-добре може да прецени дали си добре здравословно или трябва да ти се окаже медицинска помощ. Специалистите могат да преценят дали се чувстваш готов/а да разкажеш или не.

Ако се страхуваш от човека, който е заподозрян, че ти е навредил или те е наранил, важно е да го кажеш, защото имаш право на защита от Отдела за закрила на децата.

За правосъдието е много важно да разкажеш това, което си видял, чул и си спомняш, това, което се е случило. Полицията разследва и го докладва на прокурора, който от своя страна, ако е събрал достатъчно доказателства за престъпление, изпраща делото в съда. Съдът решава дали има престъпление, и ако има - как да накаже извършителя.

Когато се налага да бъдеш свидетел в наказателен процес ти имаш право да бъдеш чут. Имаш право да поискаш да разкажеш това, което се е случило, в място, където се чувстваш спокоен, защитен и не е необходимо да стоиш срещу този, който е извършил престъплението или насилието. Има такива места, обикновено те не са в съда или в полицията, а в социалните услуги. Наричаме ги сини стаи. Можеш също ти, твоите родители, близки или адвокатът и социалният работник от Отдела за закрила на детето да поискате разпитът да се проведе от психолог или социален работник, който е обучен как да разговаря с теб, да разбира как се чувстваш, когато си притеснен и може да ти помогне да говориш. Понякога е трудно да говорим с думи за нещата, които са ни се случили, затова можем да ги нарисуваме или да ги покажем. Това е друг начин да разкажем какво ни се е случило.

Ако си момче имаш право да поискаш да бъдеш разпитван от мъж, или ако си момиче – от жена, ако смяташ, че това ще ти помогне да разкажеш за случилото се.

Имаш право да бъдеш придружен от твой близък или друг възрастен (адвокат, психолог, социален работник), на когото имаш доверие, по време на всички участия в правни процедури, които се налагат.

Имаш право да бъдеш разпитан само веднъж. Когато това се случва в синята стая, всичко, което казваш, ще бъде гледано, слушано от хората, които ще трябва да отсъдят, те ще могат да те питат, без те да са при теб и ти да ги виждаш. Те ще стоят зад голямо огледало, ще слушат и гледат, но няма да те притесняват. Всичко ще се запише – на лист и на видео, за да не се налага да го повтаряш пред много и различни хора.

Имаш право да поискаш подкрепа и с теб да работят професионалисти (психолог, социален работник, лекар), докато се почувстваш отново добре.

Никой не е застрахован да не пострада от насилие или престъпление. Не заравяй глава в пясъка, информирай се и сподели. Това може да е начин да подкрепиш твой приятел.

Кои сме ние?

Институт по социални дейности и практики.

Името ни е дълго и сериозно, защото се занимаваме с много сериозни неща – твоите права и твоята закрила. Повече от 15 години. Можеш да ни срещнеш в онези Социални-Услуги-с-Тоолкова-Дълги-Имена и Странни-Съкращения в София, Шумен, Видин, Монтана и Стара Загора. Винаги си добре дошъл – от любопитство или за да споделиш. Всичко, което те притеснява или прави неуверен, или когато усещаш, че имаш проблем – с приятели, родители, училище, дори с полицията или в съда.

Може да се запознаем виртуално и да сме ти от полза с още нещо. Подготвили сме специално кътче за теб на нашия сайт. Влез и разгледай тук.

За кампанията

Сексуалното насилие и експлоатация засягат много повече деца, отколкото може да предположиш. Трудно е да се посочи истинският им брой по много причини. Всъщност, може би статистиката е нещо, което интересува само възрастните и като възрастни се замислихме – можем ли да променим тази статистика, ако променим подхода и просто поговорим виртуално?

Кампанията ПомислиПреди няма за цел да те образова, поучава, спре или да изгради табута в твоите нагласи към сексуалните отношения. Като специалисти знаем, че формите на сексуална експлоатация, по една или друга причина, лесно могат да станат част от твоето ежедневие. За нас е важно ти да можеш да ги усетиш, разпознаеш, да реагираш и, ако това случи, да знаеш какви са твоите гарантирани права и къде можеш да намериш закрила.

Надяваме се не само да те информираме. Надяваме се да те предизвикаме – да се замислиш, да обсъдиш с приятели, да говориш свободно за това, да реагираш. Защото всяко споделяне на темата, е стъпка в нужната посока – за да променим, с твоя помощ, статистиката.

Партньори

За да поведем този диалог с теб ни подкрепиха:

За този сайт са използвани авторски текстове на ИСДП, както и публикации или части от публикации на Empowering Children Foundation, NSPCC, MTV USA, Everydayfeminism и влогъри.